Aki volt már hajózni akár tengeren, akár a Balatonnál, vagy sétált vízparton, biztosan látott már világítótornyot. Ezek a fenséges építmények már az ókorban is azt a célt szolgálták, hogy irányt mutassanak a hajósoknak a navigációban. Időtlen idők óta biztos pontként állnak a szárazföldön, és különösen a felhős, sötét, vagy viharos időkben nyújtanak felbecsülhetetlen segítséget. Szerepük ugyanis ma már nem csak a navigációs útmutatás, hanem viharjelző rendszerek is működnek rajtuk.

Na de hogyan is kapcsolódik a világítótorony és az új hulladékgazdálkodási rendszer?

Hát lássuk:

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb hírértéke van annak, és az érintettek egyre szélesebb köre tudatosítja magában azt a tényt, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer teljesen átalakul 2023.07.01. napjától.  Ettől a naptól, az eddigiektől élesen eltérően, a MOHU Zrt., mint Koncessziós Társaság végezheti a magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről is. Ez azt jelenti, hogy az intézményi és gazdálkodó szervezetek által koncesszió alá tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését kizárólag a MOHU Zrt. és annak szerződött intézményi szolgáltatója végezheti.

De hogy jön ehhez a márciusban hatályba lépett, a gyártói felelősségi rendszer szabályairól szóló  80/2023 (III. 14.) Kormányrendelet (úgynevezett EPR rendelet)?

Az EPR rendszerben a gyártó viseli a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék életciklusa során annak hulladékká válását követően.  A hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítését a MOHU mint koncessziós társaság valósítja meg.

A rendelet hatályba lépésével jelentősen megváltoznak a cégek adatszolgáltatási, nyilvántartási, valamint díjfizetési kötelezettségei.

Nézzük, mi is az az EPR díj, és miért fizetjük?

Az EPR díj nagyon hasonló a termékdíjhoz. Ám míg a termékdíjat a csomagolószer gyártója fizeti a csomagolószer gyártása miatt, addig az EPR díjat a csomagolást létrehozó vállalkozónak, mint  kötelezettnek kell megtérítenie.

Hogy is van ez a gyakorlatban?

 Nagyon fontos, hogy a cég életében a beszerzésért felelősnek a jövőben alapvető feladata lesz megnézni, hogy honnan és milyen termék érkezik a céghez, mi az a termék, ami beszerzésre került. Emellett vizsgálni kell az áru mozgatásához, rakodáshoz, szállításához, szükséges úgynevezett ideiglenes védőburkolatot is. Mindezt azért hogy meg tudjuk állapitani,  termékünk EPR díjban érintett e. 

Melyek az EPR díj köteles termékek?

 • csomagolások
 • elemek és akkumulátorok
 • irodai papír
 • textiltermékek
 • egyes SUP termékek
 • gépjárművek
 • reklámhordozó
 • papír bútorok fából
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • gumiabroncs
 • sütőolaj és zsír

Az EPR díj alanyi hatály előállítót, a forgalmazót, és felhasználót egyaránt, mivel az EPR díj kiterjed a termékre, annak hulladékára, és a hulladékkal kapcsolatos tevékenységre (hulladékkezelés).

Mit jelent az, hogy forgalomba hozás?

Az EPR díj keletkezés esetei: 

 • Az EPR termék tulajdonjogának
  • első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása
  • külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása,
  • ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is
 • Saját célú felhasználás
 • ÁFA adóraktárból vagy termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása
 • Nyilatkozattal beszerzett EPR termék belföldi forgalomba hozatala a termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül

Mi minősül saját célú felhasználásnak:

 • Gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása
 • Sztv szerint a termék: alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, beruházás, felújítás és/vagy karbantartás keretében való felhasználása 
 • Minden más használat, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is, ami  Sztv. szerinti nem saját termelésű készlet létrehozását eredményezi, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká 
 • Külföldi előállítású csomagolás saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől, kivéve a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott újrahasználható csomagolás elválasztását, amennyiben a csomagolás után az EPR díjfizetési kötelezettség nem került korábban teljesítésre.

Mik lesznek a feladatok?

 •  Regisztráció

A gyártónak (EPR termék kibocsátójának) 2023. május 1-jétől – 2023. május 31-ig kell nyilvántartásba vételi kérelmet benyújtani (regisztrálni) az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé a hatóság által kiadott adatlapon.

 • Regisztrációhoz szükséges adatok előzetes megküldése

Továbbá a gyártó köteles megküldeni a regisztrációt megelőzően a MOHU részére a MOHU által működtetett elektronikus felületen a regisztrációhoz szükséges adatait.

 • Nyilvántartás kialakítása, és rendszeres adatszolgáltatás

Ezen felül a gyártót nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek is terhelik, melynek során az adatokat minden negyedévet követő hónap 20. napjáig kell a hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldenie.  A nyilvántartást az adatszolgáltatásra kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség teljeskörű teljesíthetőségére, és ellenőrzések során a termék és a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségére.

 • EPR díj megfizetése

AZ EPR díj megfizetése a MOHU Zrt-nek fog történi a bevallás benyújtását követően a MOHU által kiállítót számla  15 napon belül történő díjrendezésével. Ha az adatokban hiba keletkezik, akkor van lehetőség kezdeményezni a meghatározott díjtétel módosítását MOHU- Zrt-nél.  A bevallás elmaradása nem mentesíti a kötelezettet a díj megfizetése alól.

Hogyan alakítsunk ki megfelelő, és jól használható adatszolgáltatási rendszert?

Mint a fentiekből is látható, a precíz nyilvántartás lesz az alapja az elvárt és korrekt adatszolgáltatásnak.  Mivel lehetőség van egyéni és kollektív teljesítésre a rendszerben, ezért kiemelten fontos alaposan végiggondolni, és egy szakmailag felkészült hulladékgazdálkodási szakértő támogatását kérni, akinek a segítségével biztonsággal ki tudjuk alakítani az új nyilvántartási rendszert, aki támogataz új rendszer bevezetésekor, illetve  és szakszerű tanácsokkal lát el a hulladékgazdálkodási tevékenységünket érintő bevallásaink elkészítésekor.

Mindezekben tudunk mi Ön mellett állni, hiszen szakértői csapatunkkal, mindig naprakész ismereteinkkel biztos szakmai támogatást tudunk nyújtani nyilvántartási rendszerének az új rendszerhez történő igazításában, MOHU regisztrációban, tevékenységéből keletkező hulladékainak besorolásában, és EPR díj fizetési kötelezettségéhez szükséges feladatok elvégzésében.  

A Fehér Informatikai rendszerház támogatásával kifejlesztett ERP vállalatirányítási szoftverrel és annak hulladéktermelők részére kialakított moduljával már most fel tud készülni az új kötelezettségeire.

Cégünk 

És akkor ezen a ponton térjünk is vissza a cikkünk elején szereplő világítótoronyhoz: ezeket a tornyokat, mint ahogy azt pár perccel ezelőtt említettük, azért építették, hogy biztonságot nyújtsanak a hajósoknak: segítik őket a tájékozódásban, és egyrészt előrejelzik a vihart, másrészt ha már a vihar kialakult, annak erősségéről is információt adnak.

Egy ilyen tornyot, ami később a biztonságot, és sok esetben az életben maradást segíti, kizárólag nyugodt, szép időben lehet megbízhatóan felépíteni, nem pedig a vihar kellős közepén. Így aki előrelátó, az most kezdi el az építkezést, nem pedig akkor, amikor már szükség lenne a világítótornyára.

Aki így tesz, az nem csak megalapozza cége biztonságos és szabályszerű működését, hanem nagy valószínűséggel előrébb is fog járni, mint a konkurenciája.:

Készüljön fel most az Ön előtt álló kihívásokra!

Keressen minket bizalommal, ha szakértői tudásunkkal Önnek is segítségére lehetünk.


Amennyiben bármilyen kérdése lenne, vagy többet szeretne meg tudni szolgáltatásainkról, lépjen velünk kapcsolatba:

EU-PRO EHS Consulting Kft.
Székhely: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. földszint
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.
Fióktelep: 1172 Budapest, Jászivány utca 80.
Adószám: 27879489-2-08